HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LMS - BUH

Showing 4 of 4 discussions
  Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất Created  
HỌC LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP
Hình của Binh Nguyen Quoc
Binh Nguyen Quoc
0 Sáu, 3 Thg4 2020, 9:15 SA
Hướng dẫn sử dụng Lms - Buh (Dành cho giảng viên)
Hình của Binh Nguyen Quoc
Binh Nguyen Quoc
0 Tư, 2 Thg12 2020, 5:36 CH
Hướng dẫn sử dụng Lms - Buh (Dành cho sinh viên)
Hình của Binh Nguyen Quoc
Binh Nguyen Quoc
0 Tư, 2 Thg12 2020, 5:37 CH
Kiểm tra headphone
Hình của Binh Nguyen Quoc
Binh Nguyen Quoc
0 Sáu, 28 Thg10 2022, 8:55 SA